Privacybeleid

Privacybeleid

De verantwoordelijke persoon in de zin van de wetgeving inzake gegevensbescherming, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de EU, is:

Felix Distribution
Maïsdijk 5
5704 RM Helmond

Uw rechten als betrokkene

U kunt op elk moment de volgende rechten uitoefenen via de contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming:

 • Informatie over uw door ons opgeslagen gegevens en hun verwerking (Art. 15 AVG),
 • Correctie van onjuiste persoonsgegevens (Art. 16 AVG),
 • Verwijdering van uw door ons opgeslagen gegevens (Art. 17 AVG),
 • Beperking van gegevensverwerking als we uw gegevens nog niet mogen verwijderen vanwege wettelijke verplichtingen (Art. 18 AVG),
 • Bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens door ons (Art. 21 AVG) en
 • Gegevensoverdraagbaarheid, op voorwaarde dat u toestemming hebt gegeven voor de gegevensverwerking of een contract met ons hebt gesloten (Art. 20 AVG).

Als u ons uw toestemming hebt gegeven, kunt u deze op elk moment intrekken met effect voor de toekomst.

U kunt met een klacht te allen tijde contact opnemen met een toezichthoudende autoriteit, b.v. B. aan de bevoegde toezichthoudende autoriteit van de federale staat van uw woonplaats of aan de autoriteit die voor ons als verantwoordelijke instantie verantwoordelijk is.

Een lijst van de toezichthoudende autoriteiten (voor het niet-openbare gedeelte) met adressen is te vinden op: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Verzameling van algemene informatie wanneer u onze website bezoekt

Type en doel van de verwerking:

Als u onze website bezoekt, d.w.z. als u zich niet registreert of anderszins informatie verstrekt, wordt automatisch informatie van algemene aard geregistreerd. Deze informatie (serverlogbestanden) omvat het type webbrowser, het gebruikte besturingssysteem, de domeinnaam van uw internetprovider, uw IP-adres en dergelijke.

Ze worden in het bijzonder voor de volgende doeleinden verwerkt:

 • Zorgen voor een probleemloze verbinding met de website,
 • Zorgen voor een soepel gebruik van onze website,
 • Evaluatie van de systeembeveiliging en stabiliteit evenals
 • om onze website te optimaliseren.

We gebruiken uw gegevens niet om conclusies over u persoonlijk te trekken. Dit soort informatie kan door ons statistisch geanonimiseerd worden geëvalueerd om onze website en de techniek erachter te optimaliseren.

Rechtsgrond en gerechtvaardigd belang:

De verwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met artikel 6 (1) (f) AVG op basis van ons legitieme belang bij het verbeteren van de stabiliteit en functionaliteit van onze website.

Ontvanger:

Ontvangers van de gegevens kunnen technische dienstverleners zijn die optreden als verwerkers voor de werking en het onderhoud van onze website.

Overboeking naar een derde land:

De verzamelde gegevens kunnen worden overgedragen aan de volgende derde landen:

Nee

De volgende gegevensbeschermingsgaranties bestaan:

Bewaartermijn:

De gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn voor het onderzoek. Voor de gegevens die worden gebruikt om de website beschikbaar te stellen, is dit in het algemeen het geval wanneer de betreffende sessie is beëindigd.

Bepaling verplicht of vereist:

Het verstrekken van bovengenoemde persoonsgegevens is niet wettelijk of contractueel verplicht.Zonder het IP-adres kunnen de service en functionaliteit van onze website echter niet worden gegarandeerd. Bovendien zijn individuele services mogelijk niet beschikbaar of beperkt. Om deze reden is een tegenstrijdigheid uitgesloten.

Cookies

Net als veel andere websites gebruiken wij ook zogenaamde "cookies". Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw apparaat (laptop, tablet, smartphone, etc.) worden opgeslagen wanneer u onze website bezoekt.

U kunt afzonderlijke cookies of de hele set cookies verwijderen. U ontvangt ook informatie en instructies over hoe u deze cookies kunt verwijderen of hoe u de opslag ervan vooraf kunt blokkeren. Afhankelijk van de provider van uw browser vindt u de benodigde informatie onder de volgende links:

 • Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-loeschen-daten-von-websites-entfernen
 • Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
 • Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=de
 • Opera: http://www.opera.com/de/help
 • Safari: https://support.apple.com/kb/PH17191?locale=de_DE&viewlocale=de_DE

Bewaartermijn en gebruikte cookies:

Als u ons toestemming geeft om cookies te gebruiken via uw browserinstellingen of toestemming, kunnen de volgende cookies op onze website worden gebruikt:

Technisch noodzakelijke cookies

Type en doel van de verwerking:

We gebruiken cookies om onze website gebruiksvriendelijker te maken. Sommige elementen van onze website vereisen dat de oproepende browser ook kan worden geïdentificeerd na het wisselen van pagina's.

Het doel van het gebruik van technisch noodzakelijke cookies is om het gebruik van websites voor gebruikers te vereenvoudigen. Sommige functies van onze website kunnen niet worden aangeboden zonder het gebruik van cookies. Hiervoor is het noodzakelijk dat de browser ook na het wisselen van pagina wordt herkend.

We hebben cookies nodig voor de volgende toepassingen:

Acceptatie van taalinstellingen

Rechtsgrond en gerechtvaardigd belang:

De verwerking vindt plaats in overeenstemming met artikel 6 lid 1 letter f AVG op basis van ons gerechtvaardigd belang bij een gebruiksvriendelijke vormgeving van onze website.

Ontvanger:

Ontvangers van de gegevens kunnen technische dienstverleners zijn die optreden als verwerkers voor de werking en het onderhoud van onze website.

Overboeking naar een derde land:

De verzamelde gegevens kunnen worden overgedragen aan de volgende derde landen:

Nee

De volgende gegevensbeschermingsgaranties bestaan:

Adequaatheidsbesluit Europese Commissie
Modelcontractbepalingen
Bindende bedrijfsregels

Bepaling verplicht of vereist:

Het verstrekken van bovengenoemde persoonsgegevens is niet wettelijk of contractueel verplicht. Zonder deze gegevens kan de service en functionaliteit van onze website echter niet worden gegarandeerd. Bovendien zijn individuele services mogelijk niet beschikbaar of beperkt.

Tegenstrijdigheid

Lees hieronder de informatie over uw recht op bezwaar volgens artikel 21 AVG.

Technisch onnodige cookies

We gebruiken ook cookies om het aanbod op onze website beter af te stemmen op de interesses van onze bezoekers of om het in het algemeen te verbeteren op basis van statistische evaluaties.

Raadpleeg de onderstaande informatie over de weergave-, tracking-, remarketing- en webanalysetechnologieën die worden gebruikt om erachter te komen welke providers cookies plaatsen

Rechtsgrond:

De wettelijke basis voor deze verwerking is uw toestemming, artikel 6 lid 1 lit. a AVG.

Ontvanger:

Ontvangers van de gegevens kunnen technische dienstverleners zijn die optreden als verwerkers voor de werking en het onderhoud van onze website.

Raadpleeg voor meer ontvangers de onderstaande informatie over de gebruikte weergave-, tracking-, remarketing- en webanalysetechnologieën.

Overboeking naar een derde land:

Raadpleeg voor informatie hierover de lijsten van de afzonderlijke aanbieders van weergave, tracking, remarketing en webanalyse.

Bepaling verplicht of vereist:

Natuurlijk kunt u onze website ook zonder cookies bekijken. Webbrowsers zijn regelmatig ingesteld om cookies te accepteren. Over het algemeen kunt u het gebruik van cookies op elk moment deactiveren via de instellingen van uw browser (zie intrekking van toestemming).

Houd er rekening mee dat afzonderlijke functies van onze website mogelijk niet werken als u het gebruik van cookies hebt uitgeschakeld.

Intrekking van toestemming:

U kunt uw toestemming op elk moment intrekken met behulp van onze tool voor toestemming voor cookies.

Profilering:

In hoeverre we het gedrag van websitebezoekers met gepseudonimiseerde gebruikersprofielen analyseren, verwijzen wij u naar de onderstaande informatie over de gebruikte weergave-, tracking-, remarketing- en webanalysetechnologieën.

Registratie op onze website

Type en doel van de verwerking:

Om u op onze website te registreren, hebben we enkele persoonlijke gegevens nodig, die via een invoermasker naar ons worden verzonden.

Op het moment van registratie worden ook de volgende gegevens verzameld:

IP-adres

Uw registratie is vereist voor het aanbieden van bepaalde inhoud en diensten op onze website.

Rechtsgrond:

De verwerking van de gegevens die tijdens de registratie zijn ingevoerd, is gebaseerd op de toestemming van de gebruiker (Art. 6 Para. 1 lit. a AVG).

Ontvanger:

Ontvangers van de gegevens kunnen technische dienstverleners zijn die optreden als verwerkers voor de werking en het onderhoud van onze website.

Overboeking naar een derde land:

De verzamelde gegevens kunnen worden overgedragen aan de volgende derde landen:

Frankrijk

De volgende gegevensbeschermingsgaranties bestaan:

Adequaatheidsbesluit Europese Commissie
Modelcontractbepalingen
Bindende bedrijfsregels

Bewaartermijn:

Gegevens worden in deze context alleen verwerkt zolang de bijbehorende toestemming beschikbaar is.

Bepaling verplicht of vereist:

Het verstrekken van uw persoonlijke gegevens is vrijwillig, uitsluitend gebaseerd op uw toestemming. Zonder uw persoonlijke gegevens te verstrekken, kunnen we u geen toegang verlenen tot de inhoud die we aanbieden.

Contactformulier

Type en doel van de verwerking:

De gegevens die u invoert, worden opgeslagen met het oog op individuele communicatie met u. Hiervoor is het nodig om een ​​geldig e-mailadres en uw naam op te geven. Dit wordt gebruikt om het verzoek toe te wijzen en vervolgens te beantwoorden. De specificatie van verdere gegevens is optioneel.

Rechtsgrond:

De verwerking van de in het contactformulier ingevulde gegevens vindt plaats op basis van een gerechtvaardigd belang (art. 6 lid 1 lit. f AVG).

Door het contactformulier te verstrekken, willen we u in staat stellen om gemakkelijk contact met ons op te nemen. Uw gegevens worden opgeslagen voor het verwerken van het verzoek en voor eventuele vervolgvragen.

Als u contact met ons opneemt om een ​​offerte op te vragen, worden de in het contactformulier ingevulde gegevens verwerkt om precontractuele maatregelen uit te voeren (art. 6 lid 1 lit. b AVG).

Ontvanger:

Ontvangers van de gegevens kunnen verwerkers zijn.

Overboeking naar een derde land:

De verzamelde gegevens kunnen worden overgedragen aan de volgende derde landen:

Nee

De volgende gegevensbeschermingsgaranties bestaan:

Adequaatheidsbesluit Europese Commissie
Modelcontractbepalingen
Bindende bedrijfsregels

Bewaartermijn:

Gegevens worden uiterlijk 6 maanden nadat het verzoek is verwerkt verwijderd.

Als er sprake is van een contractuele relatie, zijn wij onderworpen aan de wettelijke bewaartermijnen volgens HGB en verwijderen wij uw gegevens nadat deze termijnen zijn verstreken.

Bepaling verplicht of vereist:

Het verstrekken van uw persoonlijke gegevens is vrijwillig. We kunnen uw verzoek echter alleen in behandeling nemen als u ons uw naam, e-mailadres en de reden van het verzoek verstrekt.

Gebruik van Google Analytics

Als u uw toestemming hebt gegeven, maakt deze website gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 VS (hierna: "Google"). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies", dwz tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee uw gebruik van de website kan worden geanalyseerd. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt meestal overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Door de activering van IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres echter vooraf door Google ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. Het IP-adres dat door uw browser wordt verzonden als onderdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens.

Meer informatie over gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u op https://www.google.com/analytics/terms/de.html en op https://policies.google.com/?hl=de.

In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om de website-exploitant andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. p>

De gegevens die door ons zijn verzonden en gekoppeld aan cookies, gebruikers-ID's (bijvoorbeeld gebruikers-ID's) of advertentie-ID's worden na 14 maanden automatisch verwijderd. Het verwijderen van gegevens waarvan de bewaartermijn is verstreken, gebeurt automatisch één keer per maand.

Intrekking van toestemming:

U kunt tracking door Google Analytics op onze website voorkomen door op deze link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie op uw apparaat geïnstalleerd. Hiermee wordt voorkomen dat Google Analytics in de toekomst gegevens verzamelt voor deze website en voor deze browser, zolang de cookie in uw browser blijft staan.

U kunt het opslaan van cookies ook voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; wij willen u er echter op wijzen dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken.

U kunt ook voorkomen dat Google de gegevens verzamelt die door de cookie worden gegenereerd en betrekking hebben op uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en deze gegevens door Google verwerkt door de browser te gebruiken die beschikbaar is onder de volgende link Download en installeer plug -in: Browser-add-on om Google Analytics te deactiveren.

Gebruik van scriptbibliotheken (Google Webfonts)

Om onze inhoud correct en grafisch aantrekkelijk weer te geven in alle browsers, gebruiken we "Google Web Fonts" van Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; hierna "Google") om lettertypen weer te geven / p>

U kunt meer informatie over Google Web Fonts vinden op https://developers.google.com/fonts/faq en in het privacybeleid van Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

Gebruik van Google Maps

We gebruiken Google Maps op deze website. Google Maps wordt beheerd door Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (hierna "Google"). Hierdoor kunnen wij u interactieve kaarten direct op de website tonen en kunt u de kaartfunctie gemakkelijk gebruiken.
Meer informatie over de gegevensverwerking door Google vindt u in de gegevensbeschermingsinformatie van Google: https://policies.google. com/privacy. Daar kunt u ook uw instellingen voor de bescherming van persoonlijke gegevens wijzigen in het gegevensbeschermingscentrum.

Gedetailleerde instructies voor het beheren van uw eigen gegevens in verband met Google-producten vindt u hier: https://www.dataliberation.org

Wanneer u de website bezoekt, ontvangt Google de informatie dat u de betreffende subpagina van onze website heeft bezocht. Dit gebeurt ongeacht of Google een gebruikersaccount ter beschikking stelt waarop u bent ingelogd of dat er geen gebruikersaccount is. Als u bent aangemeld bij Google, worden uw gegevens rechtstreeks aan uw account toegewezen.

Als je de opdracht niet in je Google-profiel wilt, moet je uitloggen bij Google voordat je de knop activeert. Google slaat uw gegevens op als gebruiksprofiel en gebruikt deze voor reclame, marktonderzoek en/of op behoeften gebaseerde vormgeving van haar websites. Een dergelijke evaluatie vindt met name plaats (zelfs voor niet-ingelogde gebruikers) om op behoeften gebaseerde reclame te bieden en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, hoewel u hiervoor contact moet opnemen met Google.

Intrekking van toestemming:

De aanbieder biedt momenteel niet de mogelijkheid om de gegevensoverdracht eenvoudigweg af te melden of te blokkeren. Als u wilt voorkomen dat uw activiteiten op onze website worden gevolgd, trekt u uw toestemming voor de bijbehorende cookiecategorie of alle technisch onnodige cookies en gegevensoverdrachten in de cookie-toestemmingstool in. In dat geval is het echter mogelijk dat u onze website niet of slechts in beperkte mate kunt gebruiken.

Ingesloten YouTube-video's

We sluiten YouTube-video's in op onze website. De exploitant van de bijbehorende plug-ins is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS (hierna "YouTube"). YouTube, LLC is een dochteronderneming van Google LLC, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043, VS (hierna "Google"). Wanneer u een pagina met de YouTube-plug-in bezoekt, wordt er een verbinding met YouTube-servers tot stand gebracht. Daarbij wordt YouTube geïnformeerd welke pagina's u bezoekt. Als u bent ingelogd op uw YouTube-account, kan YouTube uw surfgedrag persoonlijk aan u toewijzen.U kunt dit voorkomen door vooraf uit te loggen bij uw YouTube-account

Als een YouTube-video wordt gestart, gebruikt de provider cookies die informatie verzamelen over gebruikersgedrag.

Meer informatie over het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en de verwerking ervan door YouTube vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van de aanbieder, waar u ook meer informatie vindt over uw rechten in dit verband en instellingsopties om uw privacy te beschermen (https ://policies.google.com / privacy).

Intrekking van toestemming:

De aanbieder biedt momenteel niet de mogelijkheid om de gegevensoverdracht eenvoudigweg af te melden of te blokkeren. Als u wilt voorkomen dat uw activiteiten op onze website worden gevolgd, trekt u uw toestemming voor de bijbehorende cookiecategorie of alle technisch onnodige cookies en gegevensoverdrachten in de cookie-toestemmingstool in. In dat geval is het echter mogelijk dat u onze website niet of slechts in beperkte mate kunt gebruiken.

Google AdWords

Onze website maakt gebruik van Google Conversion Tracking. De exploitant van de diensten van Google AdWords is Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Indien u via een door Google geplaatste advertentie op onze website terecht bent gekomen, plaatst Google Adwords een cookie op uw computer. De cookie voor het bijhouden van conversies wordt ingesteld wanneer een gebruiker op een advertentie van Google klikt.

Als de gebruiker bepaalde pagina's van onze website bezoekt en de cookie is nog niet verlopen, kunnen wij en Google herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is doorgestuurd. Elke Google AdWords-klant ontvangt een andere cookie. Cookies kunnen dus niet worden gevolgd via de websites van AdWords-klanten. De informatie die met behulp van de conversiecookie wordt verkregen, wordt gebruikt om conversiestatistieken te genereren voor AdWords-klanten die hebben gekozen voor het bijhouden van conversies. Klanten ontdekken het totale aantal gebruikers dat op hun advertentie heeft geklikt en is doorgestuurd naar een pagina met een tag voor het bijhouden van conversies. Ze ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd.

Meer informatie over gegevensverwerking door Google vindt u in de gegevensbeschermingsinformatie van Google: https://policies.google.com/privacy. Daar kunt u ook uw instellingen voor de bescherming van persoonlijke gegevens wijzigen in het gegevensbeschermingscentrum.

Intrekking van toestemming:

De aanbieder biedt momenteel niet de mogelijkheid om de gegevensoverdracht eenvoudigweg af te melden of te blokkeren. Als u wilt voorkomen dat uw activiteiten op onze website worden gevolgd, trekt u uw toestemming voor de bijbehorende cookiecategorie of alle technisch onnodige cookies en gegevensoverdrachten in de cookie-toestemmingstool in. In dat geval is het echter mogelijk dat u onze website niet of slechts in beperkte mate kunt gebruiken.

Gebruik van Google-remarketing

Deze website maakt gebruik van de remarketingfunctie van Google Inc. De exploitant van de Google Remarketingdiensten is Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (hierna "Google").

De functie wordt gebruikt om websitebezoekers binnen het advertentienetwerk van Google op interesses gebaseerde advertenties te presenteren. In de browser van de websitebezoeker wordt een zogenaamde "cookie" opgeslagen, die het mogelijk maakt de bezoeker te herkennen wanneer hij websites bezoekt die behoren tot het advertentienetwerk van Google. Op deze pagina's kunnen bezoekers advertenties te zien krijgen die betrekking hebben op inhoud die de bezoeker eerder heeft bezocht op websites die de remarketingfunctie van Google gebruiken.

Meer informatie over gegevensverwerking door Google vindt u in de gegevensbeschermingsinformatie van Google: https://policiesgoogle.com/privacy . Daar kunt u ook uw instellingen voor de bescherming van persoonlijke gegevens wijzigen in het gegevensbeschermingscentrum.

Intrekking van toestemming:

De aanbieder biedt momenteel niet de mogelijkheid om de gegevensoverdracht eenvoudigweg af te melden of te blokkeren. Als u wilt voorkomen dat uw activiteiten op onze website worden gevolgd, trekt u uw toestemming voor de bijbehorende cookiecategorie of alle technisch onnodige cookies en gegevensoverdrachten in de cookie-toestemmingstool in. In dat geval is het echter mogelijk dat u onze website niet of slechts in beperkte mate kunt gebruiken.

Informatie over uw recht van bezwaar volgens artikel 21 AVG

Individueel recht van bezwaar

U hebt het recht om, om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben, die is gebaseerd op artikel 6 (1) (f) AVG (gegevensverwerking op basis van een belangenafweging), bezwaar maken; dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepaling in de zin van artikel 4 nr. 4 AVG.

Als u bezwaar maakt, zullen we uw persoonlijke gegevens niet langer verwerken, tenzij we dwingende legitieme redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

/p>

Ontvanger van een bezwaar

Wijziging in onze voorschriften voor gegevensbescherming

Wij behouden ons het recht voor om deze gegevensbeschermingsverklaring aan te passen zodat deze altijd voldoet aan de huidige wettelijke vereisten of om wijzigingen in onze diensten door te voeren in de gegevensbeschermingsverklaring, bijvoorbeeld bij het introduceren van nieuwe diensten. De nieuwe gegevensbeschermingsverklaring is dan van toepassing op uw volgende bezoek.

Vragen aan de functionaris voor gegevensbescherming

Als u vragen heeft over gegevensbescherming, stuur ons dan een e-mail of neem rechtstreeks contact op met de persoon die verantwoordelijk is voor gegevensbescherming in onze organisatie.

.